CALENDAR PRODUCTSปฏิทินตั้งโต๊ะ ตามแบบของลูกค้า
IOP ผู้เชียวชาญด้านการผลิตปฏิทิน ผลิตตามแบบ
ของลูกค้า หรือออกแบบให้ลูกค้าที่ต้องการความเป็น
เอกลักษณ์ โดดเด่น


ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบสำเร็จรูป

IOP ได้สร้างสรรค์ออกแบบปฏิทินไว้หลากหลาย
เพื่อลูกค้าสามารถเลือกแบบพร้อมใส่โลโก้
และข้อความเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตน
ของลูกค้าได้ปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปภาพส่วนบุคคล

IOP ได้ออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า
สามารถจัดวางรูปภาพได้เองในแบบของคุณ
เพื่อเป็นปฏิทินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะส่วนตัว
สำหรับใช้ส่วนตัว หรือมอบเป็นของขวัญที่ระลึก


Powered by MakeWebEasy.com